ชื่อทางการค้า ของปอม อย่าง Heckel Cross , Wild Cross

แบบนี้หมายถึง เป็นปอมป่าเลือดร้อย หรือว่าเป็นป่อมป่าผสมกับปอมสายพันธุ์ทั่วไปครับ ?

Wild Cross

เป็นคำกว้างๆหมายถึงลูก”รุ่นแรก”ที่เกิดจากการผสมระหว่างปลาบ้านแท้ๆกับปลาป่าแท้ๆเท่านั้น ลูกรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่น f1 ส่วนลูกที่เกิดจากรุ่น f1 เป็นต้นไปมาไขว้กันเองไม่ควรเรียกว่า Wild Cross อีกต่อไป
พูดง่ายๆ Wild Cross ต้องมีพ่อหรือแม่เป็นปลาป่าที่จับมาจากอะเมซอนสายตรงเท่านั้น

Heckel Cross

เกิดจากการผสมของเฮคเคลแท้จากอะเมซอนกับปลาบ้าน ซึ่งปลาบ้านจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ไม่เกี่ยง
เช่นเดียวกัน Heckel Cross ควรเป็นลูกปลา f1 เท่านั้นครับ

ที่นับเฉพาะ f1 เป็นปลา cross เท่านั้นเพราะปลาบ้าน “ทั้งหมด” ล้วนเกิดมาจากปลาป่าแต่เป็นเจเนอเรชั่น (f) ที่นับไม่ถ้วนแล้ว ถ้าไม่นับเฉพาะ f1 มันจะกลายเป็นว่าปลาบ้านทั้งหมดจะกลายเป็นปลา cross ทั้งสิ้นครับ

ลิขสิทธิ์ของ Galaxy Discus เท่านั้นอนุญาติให้แชร์เป็นลิงค์เท่านั้น แต่ไม่ให้ทำสำเนา คัดลอกโดยไม่ระบุที่มาโดยเด็ดขาด
Social Messenger